Cridhe's Anam Heart and Soul

Cridhe&

Cridhe's Anam Heart and Soul

Regular price $15.99
/
  • Worldwide shipping
  • Secure payments
  • Low stock - 5 items left
  • Inventory on the way

Bidh na dàin aig Catrìona NicÌomhair Parsons ’gar toirt bho h-àrach ann an Eilean Leódhais gu Aimearagaidh a Tuath agus Sealainn Nuaidh, agus gu Eilean Cheap Breatainn, Alba Nuadh far na rinn i a dachaidh. Anns a’ bhàrdachd aice, tha i ’meòmhrachadh air eilthireachd, maireannachd na Gàidhlig agus a dualchais, Crìosdachd, aoiseadh, nàdar, agus na ràithean caochlaideach. Tha laoidhean agus eadar-theangachadh air òrain a bhuineas do Chanada, do dh’Albainn Nuaidh, agus do Cheap Breatainn a’ toirt a’ chruinneachaidh gu buil.

Catrìona NicÌomhair Parsons’ poems transport us from her upbringing in the Isle of Lewis to North America and New Zealand, with a focus on Cape Breton Island, Nova Scotia where she has made her home. Her work contemplates emigration, the endurance of Gaelic language & culture, Christianity, aging, nature, and the changing seasons. Hymns and translations of Canadian, Nova Scotian, and Cape Breton songs round out the collection. This collection features poems in Scottish Gaelic with English translation on the facing page.

Shipping calculated at checkout.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Think Cape Breton First Logo in Gaelic
Cape Breton First logo

Highland Village Museum is proud to be supporting local Cape Breton producers and artists.

More from Books
Book Cover- Bodkin Beag and Bodkin Mòr
Bodkin Beag and Bodkin Mòr
$12.95
Book Cover - Biorachan Beag agus Biorachan Mór
Biorachan Beag agus Biorachan Mór
$12.95
Book Cover- Cape Breton's Christmas- Book 8
Cape Breton's Christmas, Book 8 : An 8th Treasury of Stories & Memories
$19.95
The Land Puffin
The Land Puffin
$12.95
Book Cover- G airson Gàidheal
G airson Gàidheal: Aibidil de Chultar nan Gàidheal an Albainn Nuaidh
$14.95
Book Cover- Out Of Old Nova Scotia Kitchens
Out Of Old Nova Scotia Kitchens
$19.95
Recently viewed