An Coileach Cadalach

Book Cover - An Coileach Cadalach. Colourful illustrated image of farm animals.

An Coileach Cadalach

Regular price $13.95
/
  • Worldwide shipping
  • Secure payments
  • Low stock - 3 items left
  • Inventory on the way

'S e coileach còir agus càirdeil a th' ann an Sandaidh. Ach, the aon rud ceàrr air - chan eil e math air èirigh anns na madainnean! Chan eil an tuathanach air a dhòigh - dè feum a tha ann an coileach ma 's e an cù a bios a' dùsgadh a h-uile duine? Tha Sandaidh bochd a' dèanamh a dhìcheall - ach tha e fhathast a' fàilligeadh. Dh'atharraich seo aon latha ge-tà oir thàinig cuideigin ris nach robh dùil chun an tuathanais...

Còrdaidh an sgeulachd bheòthail seo mu choileach cadalach agus cù èasgaidh ri sean is òg. Tha na dealbhan sgoinneil a' cur làn thaic ri ruith na sgeòil 's ga do tharraing a-steach gun fhois dhut. 

Sandy is a good cockerel. But, there ‘s one thing wrong with him – he’s not very good at getting up in the morning! The farmer isn’t very happy with him – what’s the point in having a cockerel when it’s the dog that wakes everyone up? Poor Sandy tries his very best – but he always fails. This all changes one day though when an unexpected visitor comes to the farm… Both old and young will enjoy this lively story about a sleepy cockerel and an energetic dog. The fantastically colourful illustrations work well with the story and will pull you in without you even noticing.

Sgriobhte le Nuala Nic Con Iomaire

Dealbhan le Donough O'Malley

Shipping calculated at checkout.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Think Cape Breton First Logo in Gaelic
Cape Breton First logo

Highland Village Museum is proud to be supporting local Cape Breton producers and artists.

More from Books
Book Cover- Bodkin Beag and Bodkin Mòr
Bodkin Beag and Bodkin Mòr
$12.95
Book Cover - Biorachan Beag agus Biorachan Mór
Biorachan Beag agus Biorachan Mór
$12.95
Book Cover- Cape Breton's Christmas- Book 8
Cape Breton's Christmas, Book 8 : An 8th Treasury of Stories & Memories
$19.95
Book Cover- G airson Gàidheal
G airson Gàidheal: Aibidil de Chultar nan Gàidheal an Albainn Nuaidh
$14.95
Book Cover- Out Of Old Nova Scotia Kitchens
Out Of Old Nova Scotia Kitchens
$19.95
Book Cover- Around the Year with the Malagawatch Mice | Feadh na Bliadhna Còmhla ri Luchain Mhalagawatch
Around the Year with the Malagawatch Mice | Feadh na Bliadhna Còmhla ri Luchain Mhalagawatch
$6.95
Recently viewed