Mòr-thubaist aig na Geamannan Gàidhealach

Book Cover- Mòr-thubaist aig na Geamannan Gàidhealach

Mòr-thubaist aig na Geamannan Gàidhealach

Regular price $13.99
/
  • Worldwide shipping
  • Secure payments
  • In stock, ready to ship
  • Inventory on the way

Is fìor thoigh le Ceit a bhith a’ dol gu clasaichean dannsa Gàidhealach gach seachdain agus tha i air a dòigh glan nuair a tha an tidsear aice a’ moladh dhi feuchainn air farpais aig na Geamannan Gàidhealach airson na ciad uarach. Tha Ceit ag aontachadh gun dèan i deasachadh. Ach tha i ag atharrachadh a h-inntinn gu luath nuair a tha i a’ faighinn a-mach nach eil e a leth cho spòrsail a bhith a’ dannsa leatha fhèin aig an taigh seach a bhith a’ dannsa còmhla ri a caraidean sa chlas. Cuideachd, tha i dhen bheachd gu bheil an dannsa aice math gu leòr mar a tha e. Bidh a h-uile càil ceart gu leòr…saoil nach bi?

This is the Gaelic translation of Disaster at the Highland Games by award-winning Atlantic Canadian author Riel Nason. Kate loves going to Highland dance class each week and is thrilled when her teacher suggests she compete at the Highland Games for the first time. Kate agrees to practice, but quickly changes her mind when she finds out that dancing at home by herself is not as much fun as dancing with friends in her class. And, besides, she figures her dancing is already good enough. Everything will be fine. Or will 

Shipping calculated at checkout.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Think Cape Breton First Logo in Gaelic
Cape Breton First logo

Highland Village Museum is proud to be supporting local Cape Breton producers and artists.

Recently viewed