Là a' Dèanamh Sgèil Do Là (Without DVD)

Book Cover- Là a&

Là a' Dèanamh Sgèil Do Là (Without DVD)

Regular price $19.15
/
  • Worldwide shipping
  • Secure payments
  • In stock, ready to ship
  • Inventory on the way

Nobhail chumhachdail eile bho Aonghas Pàdraig Caimbeul. Chì sinn teaghlach anns an Eilean Sgitheanach agus duine sònraichte aig a bheil buaidh mhòr air am beatha, ach 's ann san àm ri teachd a tha seo, agus tha lathaichean doirbhe, dorcha a' tighinn air a' chinne-daonna. A dh'aindeoin sin, mairidh miann air saorsa, agus faodaidh rudan mìorbhaileach tachairt. 

Tha an sgeulachd a' sgaoileadh fad' is farsaing tro thìm agus air feadh an t-saoghail mhòir. Tha i a' tort dòchas dhuinn uile. 

A gripping tale set between 2010 and 2050, centred on a family in Skye. It tells of a future – for Gaelic, the Highlands and the world – which may not be so far off.

Aonghas Pàdraig Caimbeul

By Angus Peter Campbell

Shipping calculated at checkout.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Think Cape Breton First Logo in Gaelic
Cape Breton First logo

Highland Village Museum is proud to be supporting local Cape Breton producers and artists.

Recently viewed