Dealbh-chluichean do Chloinn

Book Cover- Dealbh-chluichean do Chloinn

Dealbh-chluichean do Chloinn

Regular price $36.22
/
  • Worldwide shipping
  • Secure payments
  • In stock, ready to ship
  • Inventory on the way

Tha e follaiseach gu bheil Peigi Flòraidh NicDhòmhnaill air mòran toileachais a thoirt do chloinn sgoile le na dealbh-chluichean a tha ise agus iad fhèin air a bhith a' cur ri chèile thar nam bliadhnaichean a bha i na neach-teagaisg sa bhun-sgoil.

Tha na sgrìobhaidhean aice èibhinn is tarraingeach, agus bheir iad misneachd sa chlasrum airson iomadh nì a leantainn, eadar seinn is gàireachdaich is fealla-dhà.

Tha iad cuideachd nam brosnachadh dhan chloinn agus dhan luchd-teagaisg a bhith a' cur dhealbh-chluichean air chois iad fhèin, no a bhith a' cleachdadh na tha san leabhar seo airson a dhol air àrd-ùrlaran.

A delightful collection Gaelic plays for children created by Peigi Flòraidh NicDhòmhnaill over her years as an elementary school teacher. 

Peigi Flòraidh NicDhòmhnaill

Shipping calculated at checkout.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Think Cape Breton First Logo in Gaelic
Cape Breton First logo

Highland Village Museum is proud to be supporting local Cape Breton producers and artists.

Recently viewed